kolaborazio herritarreko programa bat da, zeinen bidez ingurune-ikuspuntutik zeintzuk diren hiriaren leku erosoenak identifikatu nahi ditugu (), zeinetarako bere bizipenak emanez parte hartzen duten pertsonen ingurune-esperientzian oinarritzen garen.

Guzti hori hiriaren ingurune-konfortaren mapa irudikatzeko balio du, informazio hau esku-hartze-prozesuen erabaki hartzean eta hiri-espazio publikoen hobekuntzan oso esanguratsua izanik

Ingurune-konfortaren mapa honetan partehartzaile bakoitzak egindako konfortaren neurriak, leku eta une honetan sentitu duen konfortaren arabera koloreztatua, irudikatzen dira :

  • , esperientzia baikorra izan dela esan nahi du

  • Leku bateko ingurune-konfortaren emaitzak ikusteko, edozein neurketan sakatu. Erakusten diren grafiken datuak posta-kodeaz taldekatuta daude.